Lokaal
Collectief
Energiesysteem

Veghel

  • Netcongestie
  • Onafhankelijkheid
  • Fossielvrij 2030
  • Vestigingsklimaat

Collectief verduurzamen van Veghelse bedrijventerreinen

Netcongestie

Netcongestie is file op het elektriciteitsnet. Binnen een Lokaal Collectief Energiesysteem is er geen sprake van congestie, maar van balancering, leveringsvrijheid en handel tussen bedrijven. En ruimte voor capaciteit en opslag op de juiste momenten.

Onafhankelijkheid

Een Lokaal Collectief Energiesysteem zorgt voor onafhankelijkheid van de markt en van investeringen van netbeheerders. Ook zorgt het voor financieel voordeel, omdat er geen extra marktkosten bovenop de energieprijs komen.

Fossielvrij 2030

In 2030 wil gemeente Meierijstad volledig vrij zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen. Versneld afscheid nemen van fossiele brandstoffen is haalbaar, aantrekkelijk en verantwoordelijk vanuit de gedachte van een Lokaal Collectief Energiesysteem.

Vestigingsklimaat 

Ondernemen is vooruitkijken. Met een Lokaal Collectief Energiesysteem zorgen we voor een goed, duurzaam en toekomstbestendig vestigingsklimaat. En versterken we onze concurrentiepositie op lokaal niveau.

Duurzame energie- en warmtesystemen (Essent)

Oplossingen

Bedrijven in Veghel staan aan de vooravond van de energietransitie: van fossiele naar duurzame energie. Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het energienet, maar daar kunnen bedrijven geen 5-10 jaar op wachten. Er zijn dus andere oplossingen nodig.

Door de verduurzaming verschuift de energievraag van fossiel naar elektriciteit en waterstof. De druk op het elektriciteitsnet neemt steeds verder toe. Dit leidt tot netcongestie, waardoor ambities, groei en voortgang sterk worden geremd. Ook spelen afhankelijkheid van de markt en klimaatdoelen een steeds grotere rol. Samenwerken en veranderen is hard nodig.

Individueel kan de noodzakelijke transitie niet gemaakt worden. Door middel van samenwerking wel!

Aan de slag

Door middel van een quickscan hebben we aangetoond dat we met alle ondernemers op de Veghelse bedrijventerreinen tussen 2035 en 2040 in onze energiebehoefte kunnen voorzien. De voornaamste uitkomsten van de quickscan zijn dat een Lokaal Collectief Energiesysteem (LCE) haalbaar en financieel aantrekkelijk is.

Maar dan moeten we wel samen gaan bouwen aan een LCE. Platform Ondernemend Meierijstad (POM) heeft hiervoor de samenwerking met het consortium Smart Business Parks opgezocht.

Hier gaan we de komende periode mee aan de slag:

Een collectief warmtenet/ectogrid
Energiemanagement Systemen (EMS)
• Collectieve laadvoorzieningen voor vrachtwagens
Aansluiting en lobby voor de nationale waterstofinfrastructuur
Een groeps aansluit- en transportovereenkomst (ATO)
Hulp bij duurzaamheidsvraagstukken individuele ondernemers
Collectieve zonnepanelen

POM en consortium Smart Business Parks

Wat is het LCE Veghel?

De afkorting LCE staat voor Lokaal Collectief Energiesysteem. Het LCE Veghel is het Lokaal Collectief Energiesysteem voor de Veghelse bedrijventerreinen.

Lees meer

Hoe werkt het LCE Veghel?

Binnen het LCE staat het collectief managen van energie centraal. Dit gebeurt door centrale aansturing vanuit een energiebeheerplatform: een IT-oplossing die gegevens integreert.

Lees meer

Wat zijn de voordelen?

Drie belangrijke voordelen van het LCE Veghel zijn het koppelen van verbruik, collectieve opwekking en opslag van energie en het slim onderling verdelen van de aanwezige energie.

Lees meer

Oplossingen netcongestie

Een van de oplossingen voor netcongestie is op korte termijn samenkomen tot Groeps Transport Overeenkomsten (GTO’s). Een GTO stuurt op gegarandeerde capaciteit.

Lees meer

Partners