De Veghelse bedrijventerreinen

Over de Veghelse bedrijventerreinen

De Veghelse bedrijventerreinen hebben veel potentie voor collectieve energiesystemen. Door de aanwezigheid van bedrijven met restwarmte zijn warmtekoppelingen tussen bedrijven een geschikte collectieve oplossing. Daarnaast biedt de Zuid-Willemsvaart kansen om aquathermie toe te passen, hierdoor wordt duurzame warmte en eventueel koude uit het kanaal gewonnen.

Veel bedrijven staan op het punt om te elektrificeren of zijn daar al mee begonnen. Voor het wagenpark, distributie of om fossiele energiebronnen uit te faseren. Dit zijn goede momenten om systemen te realiseren die slim omgaan met de duurzame energieopwekking, energieopslag en gebruik. Denk bijvoorbeeld aan load-balancing, batterijen en het slim laden van voertuigen.

Specifiek voor de bedrijventerreinen in Veghel wordt een relatief hoge aanwezigheid van EV-laadstations verwacht, voor personenauto’s maar met name voor vrachtwagens. Ook stijgt de elektriciteitsvraag door uitbreiding en elektrificatie van processen. De bedrijventerreinen bieden kansen om meer zelf opgewekte zonne-energie in te zetten binnen het terrein, en de vraag en het aanbod van de elektriciteit op een dusdanige manier te sturen dat er capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar wordt.

Kerncijfers Veghelse bedrijventerreinen:

500 ha oppervlak
450 bedrijven in 900 afzonderlijke panden
30.000 werknemers
2.000.000 m2 bruto vloeroppervlak (BVO)
70.000.000 m3 gasverbruik per jaar
380.000 MWh elektriciteitsverbruik per jaar

Lees verder:
Wat is het LCE Veghel?

Meer informatie en meedoen:
Gebruik ons contactformulier

Partners