Oplossingen netcongestie

Oplossingen netcongestie

Netcongestie in Veghel

Netcongestie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van elk bedrijf. En netbeheerders Enexis en TenneT voorzien dat problemen door netcongestie nog zeker tot 2030 aanhouden. 

Doordat bedrijven met een grootverbruikaansluiting opgewekte duurzame energie niet kunnen terugleveren aan het energienet en ook geen grotere capaciteit voor elektriciteitsaansluitingen meer kunnen verkrijgen, komen ontwikkelingen tot stilstand.

Enkele voorbeelden die nu al spelen op de bedrijventerreinen in Veghel:

Elektrificatie van vervoer kan maar zeer beperkt plaatsvinden, aangezien wagens niet opgeladen kunnen worden
Nieuwe machines kunnen niet ingepast worden omdat deze teveel elektriciteit verbruiken
Nieuwe bedrijfskavels worden uitgegeven zonder een elektra-aansluiting voor grootverbruik

Iedere ondernemer gaat op korte of iets langere termijn last krijgen van netcongestie!

Oplossingen in samenwerking

Duidelijk is dat de oplossing niet ligt in afwachten en dat de oplossingen – zeker op de korte termijn – in samenwerking en collectiviteit liggen.

De oplossingsrichting voor netcongestie is een Lokaal Collectief Energiesysteem (LCE) of Energy Hub: een groep bedrijven die gezamenlijk hun transportcapaciteit managen door middel van monitoring en sturing en het elektriciteitsnet beter benutten door middel van spreiding van gebruik. Hiernaast kunnen ze ook meer capaciteit creëren door middel van opslag en lokale opwek.

Oplossing: de Groeps Transport Overeenkomst (GTO)

Een van de oplossingen op korte termijn is samenkomen tot een of meerdere Groeps Transport Overeenkomsten (GTO’s). Een GTO stuurt op gegarandeerde capaciteit.

Collectief gecontracteerd transportvermogen benut de capaciteit van individuele aansluitingen binnen de “groep” om structureel vraag, aanbod en netcapaciteit beter in overeenstemming te brengen en de capaciteit dus beter te verdelen.

Machtiging meetdata

Om tot een GTO te komen moeten een aantal stappen worden doorlopen. Enkele van deze stappen moeten nu al in gang gezet worden, zoals het opvragen van meetdata en het in beeld brengen van de toekomstige energiebehoefte van bedrijven.

Om de meetdata in beeld te brengen hebben we een machtiging nodig van zoveel mogelijk bedrijven en panden met een grootverbruikaansluiting op de Veghelse bedrijventerreinen.

Deze machtiging geeft ons de mogelijkheid om de meetdata op te vragen bij de netbeheerder en vervolgens in beeld te brengen hoe we tot een zo optimaal mogelijk collectief gebruiksprofiel kunnen komen om de beschikbare capaciteit te verdelen.

Bedrijven met grootverbruikaansluitingen als BAS, Jumbo, Van Acht, Van Berkel, De Heus, Vanderlande, Fluidwell en Sligro hebben deze machtiging al aan ons afgegeven.

Het machtigingsformulier meetdata en meer informatie over de werking en voordelen van GTO's:

Te vroeg voor het delen van meetdata?

Als het op dit moment nog te vroeg is om meetdata te delen dan hebben wij, in overleg met Enexis, afgesproken dat de mogelijkheid bestaat om enkel een machtiging af te geven met betrekking tot de nettypologie.

Dit komt neer op dat door de netbeheerder alleen kenbaar wordt gemaakt op welk deel van het aanwezige net de aansluiting zit.

Het invullen van deze machtiging is niet nodig indien de machtiging voor meetdata wordt ingevuld.

Het machtigingsformulier nettypologie:

Lees verder:
Technische documenten

Meer informatie en vragen:
Gebruik ons contactformulier

Zie ook (externe link):
Wegwijzer oplossingen Enexis

Partners