Wat zijn de voordelen van het LCE?

Wat zijn de voordelen van het LCE?

De drie voornaamste voordelen van het Lokaal Collectief Energiesysteem (LCE) Veghel zijn:

1.  Het collectief energiesysteem koppelt twee of meerdere bedrijven waardoor deze bedrijven een voordeel behalen in het energieverbruik. Deze koppeling kan worden ingezet voor energie-uitwisseling: een bedrijf dat veel energie kan opwekken kan dit leveren aan een bedrijf met een hoge energievraag en een lage eigen energieopwekking.

2. Een tweede voordeel van het collectief energiesysteem is de toepassing van energieopwekking in combinatie met opslag. Energieopslag kan plaatsvinden in thermische buffers, of in elektrische buffers. Daarbij kunnen ook batterijen van elektrisch vervoer worden ingezet. Een koppeling tussen meerdere bedrijven en gebouwen leidt tot meer opslagcapaciteit 

3. Een derde voordeel van het collectief energiesysteem is het slim verdelen van de aanwezige energie. Door middel van energiemonitoring en het gebruik van slimme aansturing kan een systeem bepalen hoe elektriciteit en warmte optimaal ingezet kunnen worden. 

Het LCE Veghel is daarnaast het antwoord op vier zeer belangrijke uitdagingen:

Netcongestie. Netbeheerders geven aan de komende 5 tot 10 jaar geen nieuwe grootverbruikaansluitingen te kunnen faciliteren. En ook geen capaciteit meer te hebben voor teruglevering. Het LCE ondervangt deze beperkingen.

Onafhankelijkheid. De energiemarkt is onzeker en onvoorspelbaar. Door samen te werken in het LCE verkleinen bedrijven de risico's en hun afhankelijkheid van de markt en investeringen van netbeheerders.

Wet- en regelgeving. Het is de ambitie van gemeente Meierijstad om in 2030 fossielvrij te zijn. Maar ook nationaal en internationaal staan er flinke ambities en nieuwe wetten en regels op stapel.

Vestigingsklimaat. Met een Lokaal Collectief Energiesysteem zorgen we voor een goed, duurzaam en toekomstbestendig vestigingsklimaat. En versterken we onze concurrentiepositie op lokaal niveau.

Lees verder: Oplossingen netcongestie

Meer informatie en meedoen:
Gebruik ons contactformulier

Partners