Technische documenten

Technische documenten

Quickscan

Begin 2023 heeft het consortium Smart Business Parks een quickscan uitgevoerd op de Veghelse bedrijventerreinen. De uitkomst is dat een Lokaal Collectief Energiesysteem (LCE) haalbaar en financieel aantrekkelijk is. Interessante en financieel aantrekkelijke technologieën zijn: zonnepanelen (PV), warmtenet, warmte- en koudeopslag (WKO), waterstof en batterijen. Wanneer deze technologieën worden ingezet kan er:

35% van de aardgas energievraag door middel van waterstof worden ingevuld op de bedrijventerreinen
35% van de totale energievraag zelf (groen) worden opgewekt op de bedrijventerreinen
30% van de totale energievraag van het elektriciteitsnet worden betrokken

Technical Design Principles

Om op het LCE te kunnen aansluiten, is er een technische standaard ontwikkeld. Deze standaard noemen wij Technical Design Principles (TDP) of ‘stekker’. Gebruik van deze standaard leidt ertoe dat maatregelen en assets schaalbaar en aanstuurbaar zijn, zodat onder meer batterijen, laadpalen, zonnepanelen en warmte/koude stromen later eenvoudig toegevoegd kunnen worden aan het totale energiesysteem. Door nu de juiste technische keuzes te maken, hoeven er later geen kostbare veranderingen doorgevoerd te worden om deel te nemen aan het LCE Veghel.

RVO stappenplan lokale energiesystemen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een stappenplan voor lokale energiesystemen opgesteld. Lokale energiesystemen kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen door netcongestie en het behoud van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. Het document beschrijft stapsgewijs hoe lokale energiesystemen gerealiseerd kunnen worden en welke rol(len) gemeenten kunnen spelen in dit proces.

Oplossing netcongestie: GTO en meetdata

Een van de oplossingen voor netcongestie is op korte termijn samenkomen tot een of meerdere Groeps Transport Overeenkomsten (GTO’s). Een GTO stuurt op gegarandeerde capaciteit.

Om tot een GTO te komen moeten een aantal stappen worden doorlopen. Enkele van deze stappen moeten nu al in gang gezet worden, zoals het opvragen van meetdata en het in beeld brengen van de toekomstige energiebehoefte van bedrijven.

Om de meetdata in beeld te brengen hebben we een machtiging nodig van zoveel mogelijk bedrijven en panden met een grootverbruikaansluiting op de Veghelse bedrijventerreinen

Lees verder:
De Veghelse Bedrijventerreinen

Meer informatie en meedoen:
Gebruik ons contactformulier

Partners